Kailangang matutong maglaba kung ayaw mong maubos masira ng isang di marunong maglabada yung mga damit mong pinaghirapang bilhin :PP

Kailangang matutong maglaba kung ayaw mong maubos masira ng isang di marunong maglabada yung mga damit mong pinaghirapang bilhin :PP

THEME ©